De Beroepenoriëntatiedagen Techniek Zeeland (BTZ) vinden jaarlijks plaats in week 47 (november). De BTZ is een activiteit voor tweedejaars vmbo-leerlingen van Noord- en Midden-Zeeland.

Oriënteren

Leerlingen uit het tweede leerjaar van het VMBO maken kennis en doen ervaring op met verschillende technische werkvelden. Bij de BTZ gaat het niet in de eerste plaats om opleidingen of studierichtingen, maar om technische beroepen, functies en werkvelden. Door een kijkje te nemen bij bedrijven, ervaring op te doen en technische professionals te ontmoeten kunnen de jongeren zich oriënteren in de wereld van techniek. Deze kennismaking vindt plaats door middel van een aantal workshops waarbij leerlingen opdrachten maken die daadwerkelijk uit de beroepspraktijk komen. Zo kunnen zij gemotiveerder kiezen voor een bepaalde studierichting.

Verschillende richtingen

Tijdens de BTZ krijgen circa 1.200 leerlingen een beeld van functies in verschillende technische richtingen, zoals bouwkunde, design, elektrotechniek, hout- en meubileringstechniek, infratechniek, installatietechniek, metaal/werktuigbouwkunde, motorvoertuigentechniek en transport en logistiek. Ook gaan zij zelf aan de slag met verschillende activiteiten om zelf te ervaren wat de verschillende richtingen inhouden. Op deze manier kunnen de leerlingen een gemotiveerde keuze maken voor een bepaalde opleiding.